cam am day by day

Cảm âm bài hát Day by day T-ARA

Cảm âm bài hát Day by day T-ARA              (데이 바이 데이) Đoạn dạo Rê Sol Rê Đô Rê Fá Rê, Fa Fa Fa Sol Mi Rê Đồ Rê Sol Rê Đô Rê Fá Rê, Fa Fa Sol Lá Sib Lá Sol Vào bài Rê Rê Sol Rê Rê Đô Đô Rê Fa Rê Fa […]

cam am nghe veo von

Cảm âm bài hát Ngheo véo von (nhạc thiếu nhi)

Cảm âm bài hát Ngheo véo von (nhạc thiếu nhi) Nghe véo von trên vòm cây Sol La Sol Sol Mi Sol Họa Mi với chim oanh Đô Mi La Sol Sol Hai chú chim cao giọng hót Sol La Sol Sol Mi La Hót líu lo vang lừng La La Sol Mi Rê Vui […]

Ngày xuân long phụng xuân vầy

Cảm âm bài hát Ngày xuân long phụng xuân vầy

Cảm âm bài hát Ngày xuân long phụng xuân vầy Đồ Đố2 Đố2 Là Si Đố2 Sol Sol Lá Sol Fà, Fà Sol La Rế2 Đô2 Rế2 Fà Fà, Fà Rế2 Đô2 Rế2 Fà Rề Fa Si La Sol Fà Lá Lá Sol   Đồ Đố2 Đố2 Là Si Đố2 Sol Sol Lá Sol Fà, […]

may_nhip_cau_tre

Cảm âm bài hát Được tin em lấy chồng

Cảm âm Được tin em lấy chồng Re Sol-La Do2 Re2 La-Sol Sol Sib Sol Sib Do2 Re2 Re2 Re2-Fa2 Fa2 Fa2-Sol2 Re2-Do2 Do2 Sib Sib Do2 Re2 Re Sol-La D2-Re2 La Sol-La Re Sib Do2 Re2 La-Sol Sol Sib Sol Sib Do2 Re2 Re2 Re2-Fa2 Fa2 Fa2-Sol2 Re2-D2 Do2 Sib Sib Do2 Re2 Re Sol-La Do2 Do2-Re2 La-Sol […]

cam am thanh hoa su

Cảm âm Thanh hoa sứ

Thanh hoa sứ               (青花瓷)   Rế2 Đô2 Là Đô2,Đô2 Là Đô2,Đô2 Là Đô2,La Sòl Rế2 Đô2 Là Đô2,Đô2 Là Đô2,Là Mí2 Rê2 Đồ2 Đồ2 Sol La Mí2,Mí2 Mí2 Rế2 Mí2,Mí2 Rế2 Mí2 Sól2 Mi2 Mí2 Mí2 Mí2 Rê2,Rê2 Rê2 Rê2 Rê2,Đồ2 Rê2   Rế2 Đô2 Là Đô2,Đô2 Là Đô2,Đô2 Là Đô2,La Sòl Sòl La […]

Beautiful in white

Cảm âm Beautiful in white

Cảm âm Beautiful in white Đố Đố Đố Si Sòl Là Sib Đố…Sol Mì, Là Sib Đố Sol Mì Là Sib Đố Rế Đố Đố Đố Si Sòl Là Sib Đố..Sol Mì, Là Sib Đố Sol Mì Là Sib Đố Rế ĐK: Đô Rê Mi Mi Mi Sól Sól Rề Đồ Đô Mi Mi Đồ […]

cam-am-chuc-mung-sinh-nhat-2

Cảm âm Chúc mừng Sinh nhật (happy birthday)

Đồ Đồ Rê Đồ Fa Mi Đồ Đồ Rê Đồ Sol Fa Đô Đô Đô La Fa Mi Rê Lá Lá Lá Fa Sol Fa   Đố Đố Rế Đố Fá Mí Đố Đố Rế Đố Sól Fá Đố Đố Đố3 Lá Fá Mí Rế Lá Lá Lá Fá Sól Fá

Cảm âm Con đường chúng ta đi

Cảm âm Con đường chúng ta đi

Cảm âm Con đường chúng ta đi             (敢问路在何方)TDK   Fa Rề Lá Sol Lá Fa Mi Rề Mi Sol Lá Fa Rề Là Rế Là Rế Đô Sib La Fa Sol La Sí La Sol Fà Lá Sol Lá Rề Fa Lá Lá Fa Lá Sol Rê Fa Sol Lá Là Rế Là Rế […]

Cảm âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

Cảm âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

Cảm âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài Rề Mi Fa Lá Sol Fa Mi Rê Đồ,Rề…Rế Đô Là Rề Mi Fa Lá Sol Fa Mi Rê Đồ,Rề Mi Fa Mi Rê Đồ Rê Sol Sol Lá Sí Rề Fa,Sol Sol Lá Sí Fa Rề Rề Mi Fa,Mi Fa Sol La Rế Đô Là ĐK: […]

Cảm âm Tâm vũ (心 雨)

Cảm âm Tâm vũ (心 雨)

Cảm âm Tâm vũ             (心 雨) 我 的 思 念 Đồ Đồ Rề Fa 是 不 可 触 摸 的 网 Fà Sol Sol Lá Sol Rê Đồ 我 的 思 念 ….不 再 是 决 堤 的 海 Đồ Đồ Rề Fa ….Rế Rế Đố La Fà Sol 为 什 么 总 在 […]

999 đóa hoa hồng

Cảm âm 999 đóa hoa hồng (九百九十九朵玫瑰)

Cảm âm 999 đóa hoa hồng (九百九十九朵玫瑰)   往 事 如 风, 痴 心 只 是 难 懂 Vắng em chiều nay, áng mây nhẹ theo gió bay Fá Mí Đồ Rê, La Sol Fà Sol Đố La 借 酒 相 送 ,送 不 走 身 影 蒙 蒙 Vương vấn đâu đây, điệu buồn […]

cam-am-sao-truc

Cảm âm Love paradise

Đố Đố Si Mì Fa Sol Sol Sol Sol La Si Đố Đố Đố Si La Sol Sol Sol Đố Sol Mì Fa Sol Rề   Sol Sol Lá Mì Fa Sol Sol Sol Sol Lá Si Đố Sol Đố Rế Mí Rế Đố Rế Mí Rê Đồ Mí..Mí Rê ĐK: Sol Fá Mi…Sol Fá […]

hoc-sao-truc4

Cảm âm Họa tâm (nhạc hoa)

Rề Fa Sol, Sol Sib La Sol Fa Sol Rề Rê Fa Sol,Sol Sib La Fa Sib Đố Rế Fá2 Rế2 Rế2, Đố2 Sib Đố2, Sib La Sib, Đố Sib La Fà Sol Rê Fa Sol, Sol Rế2 Đố2 Sib La Fa Sol   Rề Rề Fa Sol Sol Sib La Sol Fa Sol Rề […]

cam-am-sao-truc2

Cảm âm 世上只有 妈 妈 好

世..上只..有 妈 妈 好 (没 有 妈 妈 最 苦 恼) Rế ..Đố Là.. Đố Fá Rế Đồ Rế 有 妈 的 孩 子 像 块 宝 (没 妈 的 孩 子 像 根 草) Là Đô Rế Đô, Lá Sol Fa Rề Đố La Sol 投 进 妈 妈 的 怀 抱 (离 开 […]

cam am tinh xua nghia cu

Cảm âm Tình xưa nghĩa cũ 2

Cảm âm Tình xưa nghĩa cũ 2 Tình đời khi trắng khi đen La La Đố2 Rế2 Fá2 Mí2 Rế2 Đố2 Cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề quen. La Đố2 Rế2 Rế2, Đố2 La Đố2 Fa Rề SoL Gặp thì người thờ ơ, làm như chẳng biết bao giờ SoL Fa SoL […]