Cảm âm bài hát Until you

R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ M’-F’.
F R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ F’-S’-F’.
S R’ D’ D’ Xib D’ F-S, D’-R’ D’ D’ Xib D’ Xib.
Xib D’ R’-F’ R’ R’ R’ F’ R’ R’ D’.
D’-R’ D’ D’ Xib D’ F-S, D’-R’ D’ D’ Xib D’ Xib.
Xib D’ R’-F’ R’ R’ R’ F’ R’ R’ D’.

Xib D’-R’ F’ S’ S’ S’ S’ S’ S’ F’ F’ S’ R’ D’.
R’ F’ S’ S’ S’ S’ S’ S’ F’ F’ S’ R’ D’.
R’ F’ S’ S’ S’ S’ S’ S’ F’ F’ S’ R’ D’#.
R’ R’#, R’ R’# R’, R#’ R’# R’, S L Xib.
—————————————————-
R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ M’-F’.
F R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ F’-S’-F.
S R’ D’ D’ Xib D’ F-S, D’-R’ D’ D’ Xib D’ Xib.
Xib D’ R’-F’ R’ R’ R’ F’ R’ R’ D’.
D’-R’ D’ D’ Xib D’ F-S, D’-R’ D’ D’ Xib D’ Xib.
Xib D’ R’-F’ R’ R’ R’ F’ R’ R’ F’.

Xib D’-R’ F’ S’ S’ S’ S’ S’ S’ F’ F’ S’ R’ D’.
R’ F’ S’ S’ S’ S’ S’ S’ F’ F’ S’ R’ D’.
R’ F’ S’ S’ S’ S’ S’ S’ F’ F’ S’ R’ D’#.
R’ R’#, R’ R’# R’, R#’ R’# R’, S L Xib.
R’ D’ D’ Xib. (Ca sĩ Rên :3)
Xib’ D” R” D” Xib’ S’, Xib’ D” R” D” Xib’ S’-F’.
F’ S’ Xib’ D” Xib’.
Xib’ Xib’ D” R” D” Xib’ S’, Xib’ Xib’ D” R” D”
Xib’ S’-F’.
F’ S’ Xib’ D” Xib’.
S’-Xib’ L’. (Ca sĩ Rên lần nữa :3)
F’ S’-L’ Xib’.

D’ M’ S’ L’ L’ L’ L’ L’ L’ S’ S’ L’ M’ R’.
M’ S’ L’ L’ L’ L’ L’ L’ S’ S’ L’ M’ R’.
M’ S’ L’ L’ L’ L’ L’ L’ S’ S’ L’ M’ R’#.
M’ F’, M’ F’ M’, L’ L’ S.
D’ M’ S’ L’ L’ L’ L’ L’ L’ S’ S’ L’ M’ R’.
M’ S’ L’ L’ L’ L’ L’ L’ S’ S’ L’ M’ R’.
M’ S’ L’ L’ L’ L’ L’ D” X’ X’ L’ M’ D’.
M’ F’, M’ F’ M’, F’ F’ M’.
M’ F’ M’, F’ F’ M’.
L X D’…..

Related posts:

Cảm Âm Love You And Love Me
Cảm Âm Mừng Tuổi Mẹ
Cảm Âm Người Thầy

Hiện chưa có bình luận nào... Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!

Để lại bình luận

 

— required *

— required *