Cảm Âm Khóc Cho Người Đi

Do1 re1 fa1 fa1 fa1 sol1 la1 sol1
La1 sol1 fa1 fa1 mi1 re1 do1 re
Do1 re1 fa1 fa1 fa1 sol1 la1 sol1
La1 sol1 fa1 fa1 fa1 sol1 do2 la

Do1 re1 fa1 fa1 fa1 sol1 la1 sol1
La1 sol1 fa1 fa1 mi1 re1 do1 re
Do1 re1 fa1 fa1 fa1 sol1 la1 sol1
La1 la1 la1 do2 do2 la1 do2 re2

Fa1 la1 do2 re2 re2 re2 re2 la1 re2 do2
Sol1 la2 do2 do2 do2 do2 la1 sol1 la1
Fa1 re1 sol1 sol1 sol1 sol1 fa1 re1 la1 do2
La1 do2 re2 re2 re2 fa2 re2 mi2

Fa1 la1 do2 re2 re2 re2 re2 la1 re2 do2
Sol1 la2 do2 do2 do2 do2 la1 sol1 la1
Fa1 re1 sol1 sol1 sol1 sol1 fa1 re1 la1 do2
La1 do2 re2 fa2 mi2 do2 re2

Related posts:

Cảm Âm Ngày Xuân Long Phượng Sum Vầy
Cảm Âm Suy Nghĩ Trong Anh
Cảm Âm Ngày Tết Quê Em

Hiện chưa có bình luận nào... Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!

Để lại bình luận

 

— required *

— required *