Cảm âm Beautiful in white

Cảm âm Beautiful in white

Đố Đố Đố Si Sòl

Là Sib Đố…Sol Mì, Là Sib Đố Sol Mì

Là Sib Đố Rế

Đố Đố Đố Si Sòl

Là Sib Đố..Sol Mì, Là Sib Đố Sol Mì

Là Sib Đố Rế

ĐK:

Đô Rê Mi Mi Mi Sól Sól Rề

Đồ Đô Mi Mi Đồ

La La Fá Mi Fá Mi Rê Rê

Đô Rê Mi Mi Mi Sol Sol Rề

Đồ Đồ Mi Mi Đồ

La La La Fa Mi Fa Mi Rê Rê, Đô Đô…

Related posts:

Cảm âm bài bản tình ca mùa đông - Tone La
Cảm âm Happy new year
Cảm âm Chúc mừng Sinh nhật (happy birthday)

Để lại bình luận

 

— required *

— required *