Cảm âm Chúc mừng Sinh nhật (happy birthday)

Đồ Đồ Rê Đồ Fa Mi

Đồ Đồ Rê Đồ Sol Fa

Đô Đô Đô La Fa Mi Rê

Lá Lá Lá Fa Sol Fa

 

Đố Đố Rế Đố Fá Mí

Đố Đố Rế Đố Sól Fá

Đố Đố Đố3 Lá Fá Mí Rế

Lá Lá Lá Fá Sól Fá

Related posts:

Cảm âm A Time For Us (Romeo and Juliet)
Cảm âm bài bản tình ca mùa đông - Tone La
Cảm âm Happy new year

Hiện chưa có bình luận nào... Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!

Để lại bình luận

 

— required *

— required *