Cảm âm Happy new year

Mi… Fa Mi Rê Đồ

Đồ Rê Mi Sol Đố2 Rế2 Si

Si Đố2 La, La Si Sol

Đố2 Si Si La La Sol Sol

 

Đồ Rê Mi… Fa Mi Rê Đồ

Đồ Rê Mi Sol Đố2 Rế2 Si

Si Đố2 La, La Si Sol

Đố2 Si Si La La Sol Sol

 

ĐK: Mi Fa Sol Mí2 Mí2….

Mi Fa Sol Rế2 Rế2…….

Mi Fa Sol   La Đố2 Si La, Si La Sol Sol

Lá Sol Sol Lá Sol Fa Fa Mi Fa Sol Fa Mi Rê

 

Mi Fa Sol Mí2 Mí2….

Mi Fa Sol Rế2 Rế2…….

Mi Fa Sol   La Đố2 Si La, Si La Sol Sol

Lá Sol Sol Lá Sol Fa Fa Mi Fa Sol Fa Mi Rê

 

Sol Sol Fa Mi Rê…

Fa Fa Mi Rê Đồ

Related posts:

Cảm âm bài bản tình ca mùa đông - Tone La
Cảm âm Chúc mừng Sinh nhật (happy birthday)
Cảm âm bài hát Day by day T-ARA

Hiện chưa có bình luận nào... Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!

Để lại bình luận

 

— required *

— required *