Cảm âm A Time For Us (Romeo and Juliet)

Cảm âm A Time For Us (Romeo and Juliet)

La đố si mì,mì sol mì la

La sol fa sol, sol fa mi rề

Mí rê đố rê mi

La đố si mi,mi sol mi la..

La rế…rế si….

Mi đố si la sol đố si la sol la

Đố rế mí…đô rê…

Rế mí fá..rế mí…

Đô rê… si đô

La si sol la

La đố si mì mì sol mì la

La sol fa sol,sol fa mi rề

Mí rê đô rê mi

La đố si mi

Mi sol mi la..

La rế rế si….

Mi đố si la sol đố si la sol la

Đồ rế mí…đồ rê…

rế mí fá…rế mí

Đô rê-đô rê…( “-” liên tục )

Si đô… la si…son la…

Related posts:

Cảm âm MY HEART WILL GO ON
Cảm âm Chúc mừng Sinh nhật (happy birthday)
Cảm âm Walking to horizon

Hiện chưa có bình luận nào... Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!

Để lại bình luận

 

— required *

— required *