Cảm âm Walking to horizon

Cảm âm Walking to horizon

月 亮 依 旧 停 在 旷 野 上

(举 头 望 天 只 见 雁 两 行)

Rê Rê Fá Rê ĐôĐô Rê

你 的 身 影 被 越 拉 越 长

(低头泪水为我卸了妆)

Rê Rê Fá Rê ĐôĐô

直 到 远 去 的 马 蹄 声 响

(伤 心 凭 栏 相 思 涂 满 墙) 

Rế Rế Rế La Sol Sol Rề Lá Sol

呼 唤 你 的 歌 声 传 四 方

(彻 夜 无 眠 爱 的 路 太 长) 

Đố Đố Đố La Sol Lá Fá Mí Rế

 

ĐK:

你 的 脚 步 流 浪 在 天 涯

..Lá..Fá Fá Rê Đô Fá Rê Đô

我 的 思 念 随 你 到 远 方

Sol Sol Fà Sol Rề Fà Đố Rế Đố Đố 

谁 的 眼 泪 在 月 光 中 凝 聚 成 了 霜

Đô Rê Fa Sól Lá Sól Fá Rê Mí Rê Đô La

是 你 让 我 想 你 想 断 肠

Sol Sol La Đố La Đô Rê Rê

Related posts:

Cảm âm sáo trúc bài hát Happy new year
Cảm âm Happy new year
Cảm âm Chúc mừng Sinh nhật (happy birthday)

Hiện chưa có bình luận nào... Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!

Để lại bình luận

 

— required *

— required *