Cảm âm 世上只有 妈 妈 好

世..上只..有 妈 妈 好

(没 有 妈 妈 最 苦 恼)

Rế ..Đố Là.. Đố Fá Rế Đồ Rế

有 妈 的 孩 子 像 块 宝

(没 妈 的 孩 子 像 根 草)

Là Đô Rế Đô, Lá Sol Fa Rề Đố La Sol

投 进 妈 妈 的 怀 抱

(离 开 妈 妈 的 怀 抱)

Sol  Sol La Đố Rế Đố La Sol Fà

幸 福 享 不 了

(幸 福 哪 里 找?)

Đố La Sol Fa Rê Fà Đô

Related posts:

Cảm âm bài hát Anh đã hiểu tình em
Cảm âm Con đường chúng ta đi
Cảm âm Tuyết hoa thần kiếm

Hiện chưa có bình luận nào... Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!

Để lại bình luận

 

— required *

— required *