Cảm âm bài 九月九的酒

Cảm âm bài 九月九的酒

Sol Đố Rê Rê Đố

Fa Fa Rề Fa Lá Sol

Sol Đố Đố Rề Đồ, Fa Fa Rê Rê Đồ

Đô Đô Đô Đô Đô Rế Đô

Đô Rế Đô Fà Sol Lá Sol

La La La La Sol Rề, Sol Sol Sol Đố

Đô Đô Đô Đô Đô Rế Đô

Đô Rế Đô Fà Sol Lá Sol

La La La La Sol Rề, Sol Fa Rề Rề Đồ

Related posts:

Cảm âm Hồng lâu mộng (引子/Dẫn Tử)
Cảm âm Hoa bằng lăng
Cảm âm Tề thiên hái trộm đào

Hiện chưa có bình luận nào... Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!

Để lại bình luận

 

— required *

— required *