Cảm âm bài 青青河边草

Cảm âm bài 青青河边草

La Sòl La Đố La

Rề Rề Rề Lá Sol

La Sòl La Đố Rế, La… Sol Fà Lá Lá Sol

 

La Sòl La Đố La

Rề Rề Rề Lá Sol

La Sòl La Đố Rế

Rế Si La Sòl La

 

ĐK:

Sí La Sol Fa Mi Rê Đồ

Lá Sol Fa Mi Rê Đồ Rê

Rề Mi Fa Sol La Đố Rế

Lá Sol Fa Mi Rê Đồ Rê

Rề Mi Fa Sol La Đố Rế

Related posts:

Cảm âm bài hát Tân Bến Thượng Hải
Cảm âm bài hát Nụ hôn và giọt nước mắt
Cảm âm bài hát Love you and love me

Hiện chưa có bình luận nào... Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!

Để lại bình luận

 

— required *

— required *