Cảm âm Con đường chúng ta đi

Cảm âm Con đường chúng ta đi

            (敢问路在何方)TDK

 

Fa Rề Lá Sol Lá Fa

Mi Rề Mi Sol Lá Fa Rề

Là Rế Là Rế Đô Sib La

Fa Sol La Sí La Sol

Fà Lá Sol Lá Rề Fa Lá

Lá Fa Lá Sol Rê Fa Sol Lá

Là Rế Là Rế Đô Sib La

Sib Sol, Sib Lá Sol Fà Sol Lá

Sol Mì Sol Mì Rê Đồ Rê

ĐK:

Là Đô Là Đố Rế…Fá…Mi Rê Đô Rê

Fá Fá Mi Rê,Mí Rê Đô Rế Là

Fá Fá Mi Rê Đô,Đố Rế Đô Là

Rề Fa Lá Fa Sol Lá Sol

Sol Mi Sol Mi Rê Đồ Rê

Rề Fa Lá Fà Sol Lá Sol

Là Đố….Là Fá,Fá Mi Rê Đô Rê

Related posts:

Cảm âm bài hát Love you and love me
Cảm âm Thanh hoa sứ
Cảm âm bài 青青河边草

Hiện chưa có bình luận nào... Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!

Để lại bình luận

 

— required *

— required *