Cảm âm Họa tâm (nhạc hoa)

Rề Fa Sol, Sol Sib La Sol Fa Sol Rề

Rê Fa Sol,Sol Sib La Fa Sib Đố Rế

Fá2 Rế2 Rế2, Đố2 Sib Đố2, Sib La Sib, Đố Sib La Fà Sol

Rê Fa Sol, Sol Rế2 Đố2 Sib La Fa Sol

 

Rề Rề Fa Sol Sol Sib La Sol Fa Sol Rề

Rề Fa Sol, Sol Sib La Fà Sib Đố2 Rế2

Fá2 Rế2 Rế2, Đố2 Sib Đố2, Sib La Sib,Đố2 Sib La Fà Sol

Rê Fa Sol, Sol Rế2 Đố2 Sib La Fa Sol

 

Fá2 Rế2 Rế2 Đố2 Sib Đố2 , Đố2 Fá2 Rề2

Fá2 Rế2 Rế2 Đố2 Sib Đố2 Fá2 Sól2 Đố2 Rế2

Fá2 Rế2 Rế2, Đố2 Sib Đố2, Sib La Sib, Đố2 Sib La Fà Sol

Rê Fa Sol, Sol Rế2 Đố2 Sib La Fa Sol

Related posts:

Cảm âm bài hát Anh đã hiểu tình em
Cảm âm Đồng Thoại-TOngHua sáo trúc
Cảm âm Con đường chúng ta đi

Hiện chưa có bình luận nào... Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!

Để lại bình luận

 

— required *

— required *