Cảm âm Tề thiên hái trộm đào

Cảm âm Tề thiên hái trộm đào

(nhạc Tây Du Ký)

 

Rề La Đố2 La Rề Fa
Rề Fa Rề Fà Lá, La Sol La Fa Rề
Là Đố2 Rế2 Rế2 Rế2 Là Đố2
Là Đố2 Là Đố2 Rế2 ,Rế2 Rế2 Là Đố2
Đố2 Rề Đố2 Rề La La Fà..
Sol Sol Sol Fa Sol Lá Đố2 Rế2
Lá2… Là.. Lá2 …Là
Lá2 Là..Lá2 Là..Lá2..Là
La Sol Fa Sol La Đố2 Rê2

Related posts:

Cảm âm Bốn bể ước thề (Nhạc phim Thủy Hử)
Cảm âm 世上只有 妈 妈 好
Cảm âm Tâm vũ (心 雨)

Hiện chưa có bình luận nào... Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!

Để lại bình luận

 

— required *

— required *