Cảm âm Tuyết hoa thần kiếm

Cảm âm Tuyết hoa thần kiếm

              (雪花神剑)

Rề Rề Lá Sol…Fa Mi Rê Rê Đồ Rê

Rề Rề Lá Sol…Đố Sòl La

Là Rế Mí Rê Đồ, Là Rế…Mí Rê Là
Lá Sol…Sol Fa Mi Rê..Đồ Rê

Rề Mí Fá…Mí Fá Mí…Rê Đồ Rê … Đồ Rê
Rề Mí Fá…Mi Fá Mi Rê Đô Là…Sol La
Lá Sol…La Sol La Sib, Rế Fá..Fa Sol..

Lá Rế Mí Fá Fá Fá Mí Rế Mí

Rề Mi Fa Mi Fá Mi Rê Đồ Rê Rê Đồ Rê
Rề Mi Fá Mi Fá Mi Rê Đố Là…Sol La
Lá Sol..Sol La Sib Rế Fá Mí Rế
Rế Đô Là Đô Rế Đố La Đố Rế

Related posts:

Cảm âm Gọi Đò
Cảm âm Tâm vũ (心 雨)
Cảm âm Tề thiên hái trộm đào

2 Bình luận

  1. Nhóc's mập's nói:

    Các ac ơi cảm âm gíúp em bài nghịch tương tư – Ost thiếu niên tứ đại danh bổ với ạ. Em tìm mãi mà k đc. Em cả ơn ạ.

Để lại bình luận

 

— required *

— required *