Cảm Âm Anh Không Hối Hận

fa mi rê rê đô rê đô rê mi fa
fa sol la la sol la đố la
sol la sol sol fa sol sol la sol fa rê
rê mi fa fa mi rê đô
fa mi rê rê đô rê đô rê mi fa
fa sol la la sol la đô’ la
sol la sol sol fa sol sol la sol fa rê
rê mi fa fa mi rê đô rê
fa sol la sol la đô’ la
la đô rê rê đô rê đô la
la đô rê rê đô rê đô la sol la
la đô rê rê đô rê fa mi
đk:
la fa mi rê đô la sol la
la fa mi rê đô la đô sol
sol la sol la sol fa sol la đô la
la đô rê rê đô rê fa mi
la fa mi rê đô la sol la
la fa mi re đô la đô sol
sol la sol la sol fa sol la đô la
la đô rê rê đô rê fa mi
fa mi rê.

Related posts:

Cảm âm sáo trúc Anh Mơ
Cảm âm quên cách yêu
Cảm âm làng tôi

Hiện chưa có bình luận nào... Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!

Để lại bình luận

 

— required *

— required *