Cảm âm sáo trúc Nụ hôn và nước mắt

nhạc dạo:

rế đô là sol la đô la sol lá rê
rề lá lá sol fa đố sol la
la sol la đô rê fa mi đồ rê
đố la sol đố la
sol lá rề fà sol mi đồ rê

bắt đầu:

là rê rê đồ rê là mi mi rề mi
fa’ fa’ fa’ mi rê đò
là rê rê đồ rê là mi mi rề mi
fa’ fa’fa mi fa sol

sol sol sol fa sol lá sol rề
lá lá rê đồ rế là
sol rế đồ mí rê đồ rê

fa sol lá đố si là đố si
sol mì mì sol la la la
rề sol la sí

đồ mí rê đô rê

Related posts:

Cảm âm bài chúc em ngủ ngon - Tone Fa
Cảm âm gặp nhau giữa rừng mơ
Cảm Âm Bài Giọt Mưa

Hiện chưa có bình luận nào... Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!

Để lại bình luận

 

— required *

— required *