Cảm Âm Vầng Trăng Khóc

fa mi rê fa sol lá
là đô rế đô đô đô đô la sol
fa sol la fa đố sol
đố sol sol lá sol fa sol
fa mi rê fa sol lá
là đô rế đô đô đô đô la sol
fa sol la fa đố sol
đố sol sol lá sol fa fa

là đô rê là rê mí là mi fa’ mi rê đô là
fa lá sol đố la sol , sol fa sol la sol la đố
là đô rê là rê mí là mi fa’ mi rê đô là
đố la sol đố la rề rề mi fa sol la đố sol
lá sol fa.

Related posts:

Cảm âm Có khi nào rời xa
Cảm âm bài Mừng tuổi mẹ
Cảm âm Chuyện như chưa bắt đầu – Mỹ Tâm

Hiện chưa có bình luận nào... Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!

Để lại bình luận

 

— required *

— required *