Cảm Âm Tìm Lại Giấc Mơ

đồ fa son la son xib la son fa
fa son fa rế rế mí fá đố
la đố xib la son fa son
đồ fa son la son xib la son fa
fa son fa rế rế mí rế đố
la đố xib la son fa fa

son fa fa mì rế
mì mì rế rế đố đố
rề rề đố đố xib xib
rế mí la son la son fa

son fa fa mì rế
mì mì rế rế đố đố
la đố đố xib xib fá fá
rế mí fá lá són són

fa son la la rế la son
mì fa son son la son son fa
mì fa là xìb fa mi là la son son la son fa

fa son la fa fa la son
mì fa son son đố rế la son fa
fa mì rề là xìb fa fa son fa mì
rề đồ mì fa mì rề
rề mì fa fa mì rề đồ rề

Related posts:

Cảm âm Hạ Thương
Cảm Âm Mùa Đông Không Lạnh
Cảm âm Nỗi Buồn Gác Trọ​

Hiện chưa có bình luận nào... Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!

Để lại bình luận

 

— required *

— required *