Cảm âm Tình đất

cảm âm
Fa2 son2 re2 do2 ,do2 fa2 son2 do3 la2 son2 la2
La2 la2 la2 son2 re2,fa2 la2 son2 son2 fa2 son re2 do2
Do2 son do2 ,do2 re2 fa2 son2 la2 son2 re2 son2
Son2 son2 fa2 re2 do2 re2 fa2 do2,son la2 son2
Dk
Do3 re3 do3 fa2 ,fa2 son2 do3 re3 do3 fa2 son2 do3
La2 la2 re2 ,fa2 la2 son2 fa2 son re2 do2
Do3 re3 do3 fa2 ,fa2 son2 do3 re3 do3 fa2 son2 do3
La2 re2 son ,son2 la2 do2 son2 fa2

Related posts:

Cảm âm bài hát Về quê
Cảm âm Em Luôn Ở Trong Tâm Trí Anh
Cảm âm làng tôi

Hiện chưa có bình luận nào... Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!

Để lại bình luận

 

— required *

— required *