Cách Lấy hơi trong học thổi sáo

Related posts:

Bài 2:Cách thổi kêu và kết hợp chạy ngón trên cây sáo
Các kỹ thuật thường dùng trong sáo trúc
Phương pháp luyện nhịp trong sáo trúc

Hiện chưa có bình luận nào... Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!

Để lại bình luận

 

— required *

— required *