Lời Bài Hát If You Are Happy – Twins

Lời Bài Hát If You Are Happy

Twins

Lời Bài Hát <a rel=If You Are Happy – Twins” width=”300″ height=”225″ />

If you’re happy and you know it clap your hands
If you’re happy and you know it clap your hands
If you’re happy and you know it never be afraid to show it
If you’re happy and you know it clap your hands

If you’re happy and you know it stump your feet
If you’re happy and you know it stump your feet
If you’re happy and you know it never be afraid to show it
If you’re happy and you know it stump your feet

If you’re happy and you know it wink your eyes
If you’re happy and you know it wink your eyes
If you’re happy and you know it never be afraid to show it
If you’re happy and you know it wink your eyes

Related posts:

Lời Bài Hát Five Little Ducks - Hiền Thục
Lời Bài Hát Five Little Monkeys

Hiện chưa có bình luận nào... Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!

Để lại bình luận

 

— required *

— required *