doi mat nguoi xua

Sheet bài hát Đôi mắt người xưa

Cảm âm: đôi mắt người xưa

Anh ở đầu sông, em cuối sông

Sheet bài hát Anh ở đầu sông em ở cuối sông

Sheet nhạc Biển nhớ

Sheet nhạc Biển nhớ

Sheet nhạc Biển chờ

Sheet nhạc Biển chờ

Sheet nhạc Bến sông

Sheet nhạc Bến sông

Sheet nhạc Bên nhau chiều gió lộng

Sheet nhạc Bên nhau chiều gió lộng

Sheet nhạc Bên kia sông

Sheet nhạc Bên đời hiu quạnh

Sheet nhạc Bên đời hiu quạnh

Sheet nhạc Bến đàn xuân

Sheet nhạc Bến đàn xuân

Sheet nhạc Bến cảng quê hương tôi

Sheet nhạc Bến cảng quê hương tôi

Sheet nhạc Bẽ bàng

Sheet nhạc Bẽ bàng

Sheet nhạc Bảy ngày đợi mong

Sheet nhạc Bảy ngày đợi mong

Sheet nhạc Bay đi thầm lặng

Sheet nhạc Bay đi thầm lặng

Sheet nhạc Bao la tình người

Sheet nhạc Bao la tình người

Sheet nhạc Bao giờ biết tương tư

Sheet nhạc Bao giờ biết tương tư