Cảm âm Huế Xưa

Cảm âm bài Huế xưa

Tôi có người em Sông hương núi ngự, ĐÔ’ RÊ’ ĐÔ’ SOLA ĐÔ’ ĐÔ’ ĐÔ’ RÊ’ ĐÔ’ FA LA Của lũy tre thôn vĩ hiền từ, FA LA SOLA FA SOLA RÊ ĐÔ Của kinh thành cổ xưa thật xưa. ĐÔ LA SOLA FA SOLA ĐÔ’ SOLA SOLAIb RÊ’D’ Buổi trưa em che nón lá […]