cảm âm

Cảm âm Yêu – Khắc Việt

Đâu phải chỉ mỗi yêu thôi là sẽ bên nhau trọn đời Đô si đô mi rê rê sòl sol mi rê đô là Phải có chia sẻ có cảm thông em hỡi Đô đô si là rê đô rê rê mi Đâu phải chỉ có yêu thương chỉ có yên vui mỗi ngày Đô […]