Cảm âm Sáo Trúc Con Nợ Mẹ – Trịnh Đình Quang

Quy ước: d=đô, r=rê….xb=xi giáng, quãng 2 thêm số 2… ———————————– 1. Đã quá muộn cho sự sám hối nơi con. s -s,l -s,m,r  -l-s-l-xb-l-l. Tội lỗi đã mang đi lời dạy của Mẹ.. l-r2-d2-l-s-r-r-m-d.. Giờ đây con muốn, trở lại, với vòng tay khô cằn.. r-l-s-l,  -r2-d2-s,l,  -r2-d2-r2-d2-l.. Mà ngày bên,, mẹ con chẳng,, […]