Hoc Sao Pixcel

Tác giả: Teo Johnny

Cảm âm buông đôi tay nhau ra

Cảm Âm Buông Đôi Tay Nhau Ra – Sơn Tùng MTP Mi rê đô là đô đô đô rê rê, mi rê đô si la Cứ quên anh vậy đi nhạt nhoà sương tan, ái …
cảm âm

Cảm âm chuyện tình người đan áo

Có người con gái,đông về đan áo ấm ra sa trường. rê_Mi Là Đồ_rê Mí, La Mi La Sí si_Rế Đô Si Là Ước mơ không nhiều mong niềm vui bé bên phương trời xa …

Cảm âm chàng trai si tình

Cảm âm Chàng trai si tình có buồn nào buồn hơn fa_sol đồ mi sol Đô. khi em vừa thôi học đô đô sì đô sol là em đi lấy chồng mi fa fa fa_sol …

Cảm âm cầu nguyện cho nhau

Cầu Nguyện Cho Nhau trích bạn JB.Trần Xuân Toản ​ la mi la si đố la sol fa mi mí rê đố si si si đố si la la lá lá fá lá lá lá fá …

Cảm âm ngày hạnh phúc

Ngày hạnh phúc fa sol lá fa sol lá đô rế đô là la đố la sol sol sol la đố sol la fa sol lá fa sol lá đô rế đô là là đô …

Cảm âm tình bạn

Tình Bạn Bao tháng ngày,nơi chốn này, ta đâu biết, Sol la fa , sol la fa ,sol la do2 Trong biển đời,mình bên nhau hay xa rời, Do2 re2 fa , re fa sol …

Cảm âm làng tôi

đồ mi son lá son, sòn đố si la sòn lá son pha mì son đồ rê mi sòn đố rế mí rê đồ rê đồ sòn mì son đố đố đố là là sí …

Cảm âm bài giận hờn 2

Re2 ĐÔ RẾ LA ĐỐ FA SOL LA Cớ sao chúng mình không còn chung bước Mi2 Fa2 Mi2 La, Fa La Re2 Khi biết đôi mình vẫn còn thương Fa Si Si Re2 Si …

Cảm âm quên cách yêu

Từ bao lâu không thể nhớ em đã không nói yêu thương một ai Mi La La La Si Đô2 Si Đô2 Si Đô2 Si La Sol La Sợ câu chia tay hay nước mắt …

Cảm âm Sáo Trúc Con Nợ Mẹ – Trịnh Đình Quang

Quy ước: d=đô, r=rê….xb=xi giáng, quãng 2 thêm số 2… ———————————– 1. Đã quá muộn cho sự sám hối nơi con. s -s,l -s,m,r  -l-s-l-xb-l-l. Tội lỗi đã mang đi lời dạy của Mẹ.. l-r2-d2-l-s-r-r-m-d.. …