Hoc Sao Pixcel

Tác giả: Tài

Cảm âm để mãi có nhau

Người yêu hỡi có thấyL XI D2 XI Đ2Một mùa thu sangM F D2 D2Lá khô xào xạcĐỐ XI L XI Đường về chơi vớiR M XI XI Lẻ loi mình em XI L S L …
Cảm âm Hãy xem là giấc mơ

Cảm âm Chim trắng mồ côi

là rê rê fa’ rê đô sol`sol lá rề la la đố sol` lalà mi mi sol’ mi rê đồmi sol là la là mi milà rê rê fa’ rê đô sol`sol lá rề la …
Cảm âm bài chỉ yêu mình em tone rê

Cảm âm Có khi nào rời xa

CÓ KHI NÀO RỜI XALa son la rề,rề rề đồ rê son sonSon son đố đố là, là là son son fàRề mi fá son la la la siB la son Son fa mi rềLa son …
Các kỹ thuật bấm ngón cơ bản trên sáo trúc

Cảm âm Bụi Phấn

bụi phấnđô sol rế fa`fa` rế đô đôsib sol` sol ` sol` sib sib la rề rềlá mì mì mì sol sol fa` sol lá fa`fa fa sol’ fa đồ la rê fa’ mi rê milà …
cam-am-cho-sao-truc

Cảm âm Biệt khúc chờ nhau

ồ pha la sol đốđồ pha la sol pha rềLa đố pha rế Rê pha..đố rế đốlá pha rề,mi pha lá…solXin cho yêu em tháng ngày.Sol sol sol sol lá mìĐường đời sóng gió anh vẫn …
cam-am-sao-truc

Cảm âm Bởi vì đam mê

Mọi người xung quanh vẫn thường khuyên bảo tôi rằngLà Do Re Mi Re Do Re Là Do LàĐừng nên yêu em sẽ chuốc lấy muộn phiềnLà Do Mi La Sol La Si Sol MiVậy …

Cảm âm Mình Yêu Nhau Đi–

Mình Yêu Nhau ĐiHình như em có điều muốn nói,Cứ ngập ngừng rồi thôila si do2 si la si do2, si la sol la siVà có lẽ em không biết rằng anh cũng đang chờ …
Cảm âm Mình Yêu Nhau Đi

Cảm âm Mình Yêu Nhau Đi

Mình Yêu Nhau ĐiHình như em có điều muốn nói,Cứ ngập ngừng rồi thôila si do2 si la si do2, si la sol la siVà có lẽ em không biết rằng anh cũng đang chờ …
Cảm âm Hai Dòng Ngược Xuôi

Cảm âm Hai Dòng Ngược Xuôi

là đồ rê đồ rê,rê fa’ mi rê đồ rế-đô làrề fa sol fà sol,sol đố la sol fà sol rềđồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fami sol’ mi rê đồ là …