Hoc Sao Pixcel

Tác giả: Trường Sa

cam-am-lac-troi

Cảm âm lạc Trôi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-lac-troi/"></div>Cảm âm lạc Trôi Mi sol la la la sol la rê2-mi2  Người theo hương hoa mây mù giăng lối  re2 mi2 sol2 mi2 re2 đô rê2 si la sol   Làn …