Hoc Sao Pixcel

Tác giả: Trúc Yêu Sáo

Lời Bài Hát If You Are Happy – Twins

Lời Bài Hát If You Are Happy Twins If You Are Happy – Twins” width=”300″ height=”225″ /> If you’re happy and you know it clap your hands If you’re happy and you know it clap …

Lời Bài Hát Happy New Year – ABBA

Lời Bài Hát Happy New Year Do Nhóm Nhạc ABBA Thể Hiện No more champagne And the fireworks are through Here we are, me and you Feeling lost and feeling blue It’s the end of …

Lời Bài Hát Hạ Trắng – Quang Dũng

Lời Bài Hát Hạ Trắng Do Ca Sĩ Quang Dũng Thể Hiện Gọi nắng..trên vai em gầy đường xa áo bay.. Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say lối em đi về trời không …

Lời Bài Hát Hello – Lionel Richie

Lời Bài Hát Hello Do Ca Sĩ Lionel Richie Thể Hiện I’ve been alone with you inside my mind And in my dreams I’ve kissed your lips a thousand times I sometimes see you pass …