Cảm Âm Love You And Love Me

Đố Đố Mi Si Si Sol La Sol Fa Sol Rê Mi Rê Rê Rê Rê Đô Rê Mi Đố Đố Đố Si Sol Sol La Sol Fa Sol Rê Mi Rê Rê Rê Rê Đô Sol Rê Mi...
Cảm âm Buồn của anh

Cảm Âm Nếu Em Không Về

mi sol-la đố xi sol sol la la sol fa mi đồ rê rê đồ rê đồ rê mi sol la mi sol mi sol la, la đố la xi! mi sol-la đố xi sol sol la la...

Cảm Âm Nhất Tiễn Mai

nhạc dạo L D R F' M R D L D L R F S L S F S F M Rg L D R F' M R D L D L R F S L S F S...

Cảm Âm Tình Yêu Màu Nắng

Re fa re fa fa la Re fa re fa fa la sol sol sol sol fa fa, bụp chát bụp tét chát Re fa re fa fa la Re fa re fa fa la sol sol sol sol fa...
Anh ở đầu sông, em cuối sông

Cảm Âm Hoa Tím Người Xưa

Rồi chiều nay lá khô rơi đầy có người nhìn buồn lây Re sol- la re2 fa2 mi2 re2 la re2 fa fa sol la Gom nhớ thương sưởi tình cô liêu ấm thêm lòng ít nhiềụ Sol-la...

Cảm Âm Sáo Trúc Ngỡ

La La Sol-La La Sol Re Anh bỗng thấy nhớ em nhiều Sol Sol Fa Sol Do' La Anh thấy lòng chợt lẻ loi La La Sol ...

Cảm Âm Lỡ Hẹn

Lỡ hẹn G Bb C’ D’ F’ S’(F’) D’ C’ G Bb C’ D’ A F C’ G E’ G’ E’ D’ C’ G-Bb-G D G C’ Con cá nhớ nguồn ngược về dòng song C’ C’ D’ C’ Bb...

Cảm Âm Teen Vọng Cổ

F2 F2 L2 F2 R2 Xa em mới ban chiều R2 D2 D2 F2 M2 F2 Thế mà lòng sao buồn hiu F2 L2 F2 R2 Là nhớ em nhiều R2 D2 D2 F2 M2 F2 Mong được ở bên người yêu F2...

Cảm âm tìm được nhau khó thế sao

Đừng khóc.. nếu không yêu anh em sẽ hạnh phúc Re La.. La Son Son Son Fa Mi Re La Rất đau nhưng anh phải lạnh lùng La Son Son Son Fa Mi Re Phải làm em tin rằng...

Cảm Âm Chuyện Tình Trên Facebook

Từng ngày qua anh đang rất buồn. R M S S S L R.... Mong tìm người yêu ở trên Facebook. M R M S M S L SI Hỡi cô em dễ thương anh đang thất tình. SI L S...

Cảm Âm Nhạc Phim Hoa Oải Hương

L D F L S S L S F F S L S S L S R M F S D M F F S F SIb L S F L S F S dk: F S L SIb D2...

Cảm âm sáo trúc bài Bèo Dạt Mây Trôi

S D" M' F' S' M' M' M' R' S' D'. D' M' R' D' S, S D' D' X L D' M' M' R' D'. ----------------------------------------------------- D' D' S' M' F' S', L' S' S'. M' M' R'...