Cảm Âm Chiếc Áo Bà Ba

S S D-R M R x D D-R s-R Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm l D l-s f s r-D x-D x Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh S S D-R M R-S...

Cảm Âm Bạn Tôi

đô mi son-la rê mi..son son son la.. bạn tôi sáng đạp xe 20 km la si la si..la-đố son la mi thằng đi dạy thêm..đứa làm tiếp thị mi mi si-rế si..si-la son mi si son la thằng làm...

Cảm Âm Sáo Trúc Dấu Mưa

Một cơn mưa đi qua.....để lại Đ F F F S.... L F Những ký ức anh...và....em F Xb Xb F R-D-F Tìm em trong cơn mưa.... anh thẫn thờ D F F F S .... S L F Lần theo...

Cảm Âm Tàu Về Quê Hương

La la la re re la la do2 la la La la la re re la la do2 la sol Sol la sol do2.re2 la la Fa sol fa sol.la sol sol Re fa re sol.la sol fa...

Cảm Âm Nắm Lấy Tay Anh

Là đô rế đô..si đô rế si là si đố si la sol si mì Là đô rế đố mí rê đô si là si đố si rế đô si là Là si đố si mi rề...

Cảm Âm Không Bao Giờ Quên Anh

Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh. M L MR M M M Đ RĐ L L L Đ R M Ngày nào đã quen nhau, vì chung hướng...

Cảm Âm Xin Lỗi Tình Yêu

Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời Mi2 fa2 la re2 re2 mi2 fa2 la la Mà sao không đưa được đoạn đường em đi? re2 sol2 sol2 sol2 re2 la re2 la2 la2 Anh...

Cảm Âm Dắt Trâu Ra Đồng

Em dắt trâu ra đồng ngoài kia nắng lên tươi hồng Đô2 mi2 rê2 đô2 sol, sol la đô2 la sol fa , dưới gốc cây ngô đồng đàn chim hót vang tưng bừng. la đô2 la sol...

Cảm Âm Sáo Trúc Anh Sai Rồi – MTP

Nếu ngày mai, Em rời xa Anh. Anh không biết sống thế nào đây? la son la ,la son la đo2, re2 re2 re2 mi2 đo2 sib đo2 Con tim Anh nhói đau từng cơn. Anh biết,...

Cảm âm sáo trúc bài Bèo Dạt Mây Trôi

S D" M' F' S' M' M' M' R' S' D'. D' M' R' D' S, S D' D' X L D' M' M' R' D'. ----------------------------------------------------- D' D' S' M' F' S', L' S' S'. M' M' R'...

Cảm Âm Bài Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài

La si do2 mi2 re2 do2 si2 sol,la la2 sol2 mi2 La si do2 mi2 re2 do2 si sol,la si do2 si sol la Re2 re2 mi2 fa2 la do2, re2 re2 mi2 fa2 do2 la La...