Cảm Âm Đêm Trang Tình Yêu

là sòl là đô rế đô dô Chiều một mình trên phố năm xưa là fa' mi' rê đô là Lạc bước giữa đêm đông người fà fà fà sol lá sol sol Rồi một ngày em bỗng đi qua là...

Cảm Âm Thương Về Miền Trung

Đã bao lâu rồi không về Miền Trung thăm người em DO2 SI LA MI LA DO RE LA LA SOL LA Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đường DO2 SI LA MI LA...

Cảm Âm Hoa Sứ Nhà Nàng

Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng La La Fa La Re2, La Re2 Fa2 La Sol Hương nồng hoa tình ái, đậm đà đây đó gọi tên Sol Fa Sol Fa La,Re Re Sol...

Cảm Âm Nụ Hồng Mong Manh

Anh đem trao cho em nụ hồng, Fa fa fa fa fa rê đô Nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Đô rê fa ,fa fa fa fa sol la Em nâng niu đem hoa về...

Cảm Âm Điều Ngọt Ngào Nhất

Những lúc khi anh đang buồn chỉ cần trông thấy em r-xb-l-s-f-r-dr-r-f-s-f. Là trong anh như tan đi những muộn phiền f-s-l-l-l-l-xb-l-s Những lúc trên đường đời anh đi phải gặp những khó khăn r-xb-l-s-l-xb-xb-s-xb-d2-d2r2-d2. Anh sẽ nghĩ về tình yêu...

Cảm Âm Tạm Biệt

đồ fa sol la đố đồ rê sib la sol sol fa lá son đồ fa sol la đố đồ rê sib la sol sol fa lá son la la la,la sib la sol sol fa đồ rề fa fa....

Cảm Âm Sáo Trúc Cây Đàn Sinh Viên

la si đố đố si sol la la la si đố đố si sol sol mí fa' mí rế mí la lá són rế són mi đô3 sí són mí són la si đố đố si sol la la la si...

Cảm Âm Tình Ca Du Mục

Tình Ca du mục: La si đô rê....đô si la đô la........mi fa sol la..sol fa mi rê La si đô rê....đô si la đô la........si si si si fa# sol# la si điệp khúc: Đô đô si si...
Địa điểm học sáo trúc miễn phí tại HCM

Cảm âm bài chắc ai đó sẽ về – Sơn Tùng MTP

Anh tìm nỗi nhớ….Anh tìm quá khứ. Mi rề mi sol......Mi rề mi sol Nhớ lắm kí ức anh và em.... la la la la sol fa sol Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi...

Cảm Âm Sáo Trúc Cơn Mưa Tình Yêu

Người yêu ơi cỏ mềm đã héo khô. Mặt hồ lá xác xơ M F S, M M L X S, M M R2 R2 D2 Những con đường vắng sương mờ D2 X L D2 X S Từng...

Cảm Âm Chiếc Áo Bà Ba

S S D-R M R x D D-R s-R Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm l D l-s f s r-D x-D x Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh S S D-R M R-S...