Cảm Âm Tình Cha

l R M M-F M-R D# R-M R Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương f l R D# M R l l-s Ngọt ngào như giòng nước tuôn đầu nguồn s-l f s-l R R...

Cảm Âm Tình Ca Du Mục

Tình Ca du mục: La si đô rê....đô si la đô la........mi fa sol la..sol fa mi rê La si đô rê....đô si la đô la........si si si si fa# sol# la si điệp khúc: Đô đô si si...

Cảm Âm Gọi Mưa

Mưa ơi rơi nhanh cho chiều giông tố đến tơi bời Fa Fa Fa Fa Mi Re Fa Sol Mi Re...

Cảm Âm Buồn Con Sáo Sậu

Chiều chiều em đứng ngó bên sông La (sol)la (re2)mi2 (mi2)sol2 sol2 mi2 re2 Buồn thương con sáo sậu khi lúa mùa trổ đồng thơm bông Do2 re2 re2 mi2 (la)do2 , si la sol la mi sol...

Cảm Âm Mưa Nhạt Nhòa

A4 ( La trầm nhé mn) Cất bước người ra đi, hình bóng anh rời xa F F.. la M M, DR D sib D Bao dấu yêu khi xưa giờ tan vỡ Sol-la sol, sol sol fa sol...

Cảm Âm Người Đi Tìm Giấc Mộng

Dòng sông nên thơ bên lũy tre ngày nào, ta tắm sông cười đùa hồn nhiên là rê rê rê mi fá mi rê-đồ đồ, rê mí rê là là sòn là Xa xa xa con đường...

Cảm Âm Xin Lỗi Tình Yêu

Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời Mi2 fa2 la re2 re2 mi2 fa2 la la Mà sao không đưa được đoạn đường em đi? re2 sol2 sol2 sol2 re2 la re2 la2 la2 Anh...

Cảm Âm Từ Đó Em Buồn

Từ biệt nhau đi giữa mùa trăng xẻ đôi, lúc tình mới thành lời R F S L Đ' F S F S, SL L1 F RĐ R Trông nhau lần cuối, nước mắt tuôn mặn...

Cảm Âm Suy Nghĩ Trong Anh

Cứ qua thêm một ngày, mới biết thế nào là yêu Mi Rê Rê Đô Đô Rê Rê Rê Đô Mi Sol Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều Sol Sol La La...

Cảm Âm Sáo Trúc Anh Sai Rồi – MTP

Nếu ngày mai, Em rời xa Anh. Anh không biết sống thế nào đây? la son la ,la son la đo2, re2 re2 re2 mi2 đo2 sib đo2 Con tim Anh nhói đau từng cơn. Anh biết,...

Cảm Âm Sông Quê

CÓ MỘT DÒNG SÔNG CHẢY TRÀN TRONG TRÍ NHỚ,LÀNG EM BÊN LỠ LÀNG ANH Ở BÊN BỒI L Đ’ F Đ S ML Đ S L L , M S S ML M S ML M...

Cảm Âm Chuyện Ngày Cuối Năm

Cuối năm ngồi tính lại sổ đời SI L S SI M R M Ba trăm ngày hơn đã qua mất rồi M M M M R M RM SI Đời mình lại tay trắng tay SI...