Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Dắt Trâu Ra Đồng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Dắt Trâu Ra Đồng

Cảm Âm Dắt Trâu Ra Đồng

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Em dắt trâu ra đồng ngoài kia nắng lên tươi hồng
Đô2 mi2 rê2 đô2 sol, sol la đô2 la sol fa
, dưới gốc cây ngô đồng đàn chim hót vang tưng bừng.
la đô2 la sol rê,rê sol la mi rê đô
Ngoài những buổi học ra sớm chiều em phụ mẹ cha
đô rê mi rề sol,la sol đô2 la sol re2
chăn dắt trâu trên đồng mỗi khi em làm việc nhà vừa xong
re2 mi2 rê2 đô2 la re2 đô2 la sol rê sol la đô2

.Nay bé thơ chuyên cần, học chăm bé luôn vâng lời.
Đô2 mi2 rê2 đô2 sol, sol la đô2 la sol fa
Mai mốt em nên người thì chung sức xây cuộc đời
la đô2 la sol rê,rê sol la mi rê đô
. Chiều nhẹ rơi ngoài đê ôn bài giữa đồng mải mê
đô rê mi rề sol,la sol đô2 la sol re2
, tia nắng rơi trên đồng khói rơm thơm nồng vườn làng chiều quê.
re2 mi2 rê2 đô2 la re2 đô2 la sol rê sol la đô2

Leave a Reply