cảm âm bài đôi mắt người xưa

Chuyện tình cuả tôi tan vỡ từ lâu rồi tưởng không bao giờ còn nhớ Re Re Sol La Re2 Fa2 La Do2 La La Sol Fa Re Re La Nhưng bỗng một hôm trên đường...
Các kỹ thuật bấm ngón cơ bản trên sáo trúc

Cảm Âm Sáo Trúc Để Gió Cuốn Đi

D2 l s d2…m s r m d Sống trong đời sống cần có một tấm lòng d d r… s l s Để làm chi em biết không ? S r2-m2 r2-m2 d2, s r2-m2 r2-m2 r2-d2 Để gió...

Cảm Âm Sáo Trúc Anh Sai Rồi – MTP

Nếu ngày mai, Em rời xa Anh. Anh không biết sống thế nào đây? la son la ,la son la đo2, re2 re2 re2 mi2 đo2 sib đo2 Con tim Anh nhói đau từng cơn. Anh biết,...
Địa điểm học sáo trúc miễn phí tại HCM

Cảm âm bài chắc ai đó sẽ về – Sơn Tùng MTP

Anh tìm nỗi nhớ….Anh tìm quá khứ. Mi rề mi sol......Mi rề mi sol Nhớ lắm kí ức anh và em.... la la la la sol fa sol Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi...