Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài Bà Tôi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm bài Bà Tôi

Cảm âm bài Bà Tôi

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Sol La La La La Sol Mi
Bà tôi đưa tôi ra đầu làng
Sol Sol Sol Sol La Sol Đố La
một mình bà đội cả trời nắng to
La La Rế Rế Đố Đố La La Mi Mi
Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng
La La Rế Rế Đố Đố La La Mi Mi
Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng
Sol Si Si Si Si Si Si La Mí Si La
Làng tôi quanh co quanh co quanh co quanh co

Sol La La La La Sol Mi
Bà tôi đưa tôi ra đầu làng
Sol Sol Sol Sol La Sol Đố La
một mình bà đội cả trời nắng to
La La Rế Rế Đố Đố La La Mi Mi
Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng
La La Rế Rế Đố Đố La La Mi Mi
Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng
Sol Si Si Si Si Si Si Sol Đố Sol La La
Làng tôi quanh co quanh co quanh co có sợi rơm khô

Rế La Mí Mí Mí Rế Rế Rế Rế Rế Rế
Nhớ làng tôi từng dòng mương xanh bay bay bay bay
Rế La Mí Sol La La Mi Mi Mi Đố Si La
Nhớ bà tôi một trăm năm rồi ngọn cỏ hóa mây trời
La La La Rế La Mi Sol La
Cười cười một chuỗi trời thử bụng ta
Đố La Rế Rế La Si Mí La
Có mùa thóc lép lợp trên mái nhà
La Mi Sol Mi La Rê Mi Sol
Có mùa hoa cà tự nhiên tím tái
La Rế La Sol Mi Sol Mi Mi
Bà ví lông gà vàng như vườn cải
La Rế La Sol Sol Mi Si Si
Ông ví mặt trời như lời mối lái
Si Rế La Si Sol Sol Rê Rê
Ai ví tình yêu như trò nghịch dại
Mi Sol La La Sol Rê Rê Mi
Bà lên Kẻ chợ có buồn được đâu
Sol Mi Si Si Rê Sol Sol La
Ra về lúc lắc héo mòn một xâu
Rê La Rế Rế Sól Mí Mí Rế
Ra về lúc lắc héo mòn một xâu
Sol La La La Sol La Mi Mi
Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng
Sol Sol Sol Sol La Sol Đố La
Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng

Leave a Reply