Cảm Âm Bài Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
0
157

La si do2 mi2 re2 do2 si2 sol,la la2 sol2 mi2
La si do2 mi2 re2 do2 si sol,la si do2 si sol la
Re2 re2 mi2 fa2 la do2, re2 re2 mi2 fa2 do2 la
La si do2 si do2 re2 mi2 la2 sol2 mi2

Điệp khúc:
Mi2 do3 si2 la2,si2 la2 sol2 mi2
Mi2 do3 si2 la2 sol2 do2 re2 mi2
Mi2 sol2 mi2 re2 re2 mi2 re2 do2 la
Re2 mi2 fa2 re2 mi2
Mi2 do3 si2 la2,si2 la2 sol2 mi2
Mi2 do3 si2 la2 sol2 do2 re2 mi2
La2 fa2 mi2 re2 re2 mi2 re2 do2 la
Re2 mi2 fa2 re2 mi2
Mi2 do3 si2 la2

Gửi phản hồi