Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Biển Tình

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Cảm Âm Biển Tình

Cảm Âm Biển Tình

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Sol La Đố La Sol Sól Lá-Sól Mí
Sol La Đố La Sol Sól Lá-Sól Rế
Sol La Đố Mí, Sól Sol La Mí Rế
Sol La Đố Mí Sól Mí Rế
Sol La Đố La Sol Sól Lá-Sól Mí
Sol La Đố La Sol Sól Lá-Sól Rế
Sol La Đố Mí, Sól Sol La Mí Rế
Si La Si Si-Mi Đố Đố
Đố Đố Đố Đố, Đố Rế Si Sol Mí
Mí Mí Mí Mí, Rế Mí Rế Đố Sól
Đô3 Lá Đô3 Lá, Sól Fá Đô3 Lá Đô3 Sól
Sól Fá Mí Rế, Rế Sól Fá Rế Mí
Đố Đố Đố Đố, Đố Rế Si Sol Mí
Mí Mí Mí Mí, Rế Mí Rế Đố Sól
Đô3 Lá Đô3 Lá, Sól Fá Đô3 Lá Đố3 Sól
Sól Fá Mí Rế, Sól Fá Mí Sol Đố
Sol La Đố La Sol Sól Lá-Sól Mí
Sol La Đố La Sol Sól Lá-Sól Rế
Sol La Đố Mí, Sól Sol La Mí Rế
Si La Si Sol Đô Đố Đố

Leave a Reply