Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Cất Nửa Vầng Trăng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

solsi là re sol………solsi là re sol la sol lasol do
Cắt nửa vầng trăng Cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò
dore……. sol do’ do’ do’si resol do’ do’ do’ si sol si sol do
nhỏ Chặt dôi câu thơ bẻ đôi câu thơ tôi làm mái trèo lướt
soldo’…… do’ si pha …….la solpha re… sol lare solpha
sóng Đưa tôi về Đưa tôi về Với người tôi
sol………………re sol la ré si sila sol re……….re
yêu Để cùng hát khúc dân ca quê mình Để
si la ré si la sol pha……. sol pha re re re sol
tôi sống giữa bao nhiêu ân tình Bao ân tình mọc mạc làng
sila……la lasol pha là re solla sol pha sol…………..
quê Trưa nắng hè gọi nhau râm ran chè xanh
re sol si mí ré ré si ré…….. re sol si mí ré
thuyền tình tôi cứ lênh dênh dòng trôi Và người con gái tôi
ré dó si dó mí re’do’ la……. đố rédo’ re re
yêu nơi làng quê Có ai ngờ Chân lấm bùn mà
sol la ré si si lasol phasol…………..
tôi ngỡ gót chân sen ư hừ

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply