Cảm Âm Giấc Mơ Cánh Cò

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
0
169

Sol La Sol La Đố Si La Si La Sol Rê Mi
Sol La Sol La Đố Si La Si La Sol La
Mi Sol La Sol La Đố Si La Si La Si La Sol La

Mi Sì Mi Mi Rê Sì Sòl Sì
Mi Sì Mi Sol La Sol Mi Rê Mi
Mi Đố Đố Đố Si Đố Si Mi Mi
Mi Đố Đố Đố Si La Sol La

Mi Sì Mi Mi Mi Rê Đô Rê Sì
Mi Sì Mi Sol La Sol Mi Rê Mi
Mi Đố Đố Đố Si Sol La Mi
Mi Đố Đố Đố Si La Si Sol La

ĐK

Sol La Sol La Đố Si La Si La Sol Rê Mi
Sol La Sol La Đố Si La Si La Si La Sol La
Sol La Sol La Đố Si La Si La Sol La Mi
Sol La Sol La Đố Si La Si La Si La Sol La

Gửi phản hồi