Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng

Cảm Âm Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Đ2 L Đ2 R2 R2
L L L S L S L R
R F L F F R F L
R2 L Đ2 Đ2 R2 R2 L S
F R F S S
L F S S L L R
L R R S S F L L
Đ2 L L M L L Đ2 R2 Đ2 L R2 Si L S F R F L L
Đ2 L Đ2 R2 R2
S R Si Si L S L Si
Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 R2 L F R2
L M2 M2 R2 M2
L R2 R2 M2 F2 M2 R2 Đ2 R2 L
S L S R F
M L L, M L F M R
L S F S R2 L L R2 F2
F2 M2 R2 M2 F2 R2 M2 F2
R2 F2 M2, L L R2, M M L
Đ2 L Đ2 R2 R2
F2 F2 M2 R2 M2 R2 R2 M2 L
R2 L Đ2 F F F S L
Đ2 L F S
M L F M R

Leave a Reply