Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Họa Mi Tóc Nâu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

(Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê
Sì Đô Rê Rê Đô Rê Mi
Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê
Sì Đô Rê Rê Mi Rê Đô)x2

Đố Sol La Đố Rế Đố Sol La
Sol Sol La Sol Mi Đô Rê
Đố Sol La Rế Đố Sol Sol La
Sol Sol La Sol La Đố Rế

( Đố Rế Đố Rế Mí Đố Sol Rế
La Đố La Đố Rế Rế Đố Rế Mí
Đố Rế Đố Rế Mí Đố Sol Sol Rế
La Đố La Đố Rế Rế Mí Rế Đố)x2

( Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê
Sì Đô Rê Rê Đô Rê Mi
Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê
Sì Đô Rê Rê Mi Rê Đô)x2

Gửi phản hồi