Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Họa Mi Tóc Nâu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Họa Mi Tóc Nâu

Cảm Âm Họa Mi Tóc Nâu

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

(Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê
Sì Đô Rê Rê Đô Rê Mi
Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê
Sì Đô Rê Rê Mi Rê Đô)x2

Đố Sol La Đố Rế Đố Sol La
Sol Sol La Sol Mi Đô Rê
Đố Sol La Rế Đố Sol Sol La
Sol Sol La Sol La Đố Rế

( Đố Rế Đố Rế Mí Đố Sol Rế
La Đố La Đố Rế Rế Đố Rế Mí
Đố Rế Đố Rế Mí Đố Sol Sol Rế
La Đố La Đố Rế Rế Mí Rế Đố)x2

( Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê
Sì Đô Rê Rê Đô Rê Mi
Đô Rê Mi Mi Đô Là Rê
Sì Đô Rê Rê Mi Rê Đô)x2

Leave a Reply