Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Hoa Tím Người Xưa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Rồi chiều nay lá khô rơi đầy có người nhìn buồn lây
Re sol- la re2 fa2 mi2 re2 la re2 fa fa sol la
Gom nhớ thương sưởi tình cô liêu ấm thêm lòng ít nhiềụ
Sol-la la-re2 sol la re fa sol la sol mi la
Tâm tư bâng khuâng ngày đôi ta đến đây
Do2 do2 do2 do2 sol-la do2-re2 re2 fa2 mi2
Cũng vườn xưa chốn này
Re2 do2 re2 mi2 la
Nhặt hoa tím rụng cài lên áo,
Re-fa sol la mi sol-la re2 mi2
Có ai đâu ngờ hoa tím cả người thương.
mi2-fa2 mi2 re2 la sol la mi sol la re2

Hương xưa ơi tìm đâu thấy kỷ niệm
Do2-re2 re2 re2 sol-la d2-r2 fa2 sol-la sol
Bởi một mầu hoa tím.
Sol-la re fa fa sol la
Còn lại đây những khung trời chơ vơ
mi-re fa sol la fa re fa sol
Tháng năm lòng ngóng chờ
sol-la sol mi la mi-re
Rồi từ đó những đêm buồn mang tới
sol-la re2 mi2 fa2-mi2 re2 sol-la re2 mi2
Thương nhớ khôn nguôi người xưa xa cách rồi,
mi2 fa2 mi2 re2 la do2 do2 re2 la
Ân tình suốt đời, giấu trong lòng riêng nức nở mà thôi
sol fa la mi mi2 d2 la sol la mi la re

Nhìn mầu hoa ngỡ như em cười lúc mình vừa gặp nhau.
Re sol- la re2 fa2 mi2 re2 la re2 fa fa sol la
Xuân vẫn qua, đếm thời gian trôi biết ai về chốn nào.
Sol-la la-re2 sol la re fa sol la sol mi la
Đâu đây dư hương gởi tâm tư luyến thương
Do2 do2 do2 do2 sol-la do2-re2 re2 fa2 re2
Ngước nhìn hoa tím rụng tình sao hững hờ
Re2 do2 re2 mi2 la re-fa sol la mi
Người xưa hỡi! thấu cho nỗi lòng hoa tím còn người đâu.
La re2 mi2 fa2 mi2 re2 la sol la mi sol-la re2

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply