Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Lỗi Lầm

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

d d d d m m m
x x x x m m m
l l l l, l s l s f m
d d d d m m m
x x x x m m m
l l l l, l s l x l

Có khi nào em buồn em nhớ đến anh,
đ x l l m l đ r x
Có khi nào em ngồi em khóc vì anh.
l x s s r s l r m
Tình yêu ta ly tan vụng vỡ khi đẹp đôi vì sao thế anh làm gì có lỗi.
d r r r r m s m r m , lb l x l lb lb l x
Em rất buồn em nào có lỗi với anh có bao giờ anh dành tất cả vì em.
đ x l l m l đ r x , l x s s r s l r m
Để khi chia tay nhau anh nói anh còn yêu thì lúc đó em đã rời xa
d r r r r m s m r m, s l x l s m l
Ngậm đắng nuốt cay tình ải qua tay để em bước đi quên cả lối về,
l m m r, l r d d . l x d x l s l m
Giot nước mắt rơi ngày tháng đam mê đâu mất.
l m m r, l r d d, r m
Anh và em bây giờ như vầng trăng khuya.
m r m d l l m r r
Anh và em bây giờ hai đứa hai nơi.
r d r d x r f m m
Nhớ làm gì, khóc làm gì vì tình yêu không có lần thứ hai.
d x l x l s, s s l l d l d x
Qua ngày mai chẳng còn ai nợ ai yêu,
m r m d l l m r r
Qua ngày mai thiên đường vắng bóng đôi ta.
r d r d x r f m m
Sao bây giờ nhớ nhau nhiều nhưng ta không đến được với nhau.
d x l x l s, l l l x s x l

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply