Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Love You And Love Me

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Love You And Love Me

Cảm Âm Love You And Love Me

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Đố Đố Mi Si Si Sol La Sol Fa Sol
Rê Mi Rê Rê Rê Rê Đô Rê Mi
Đố Đố Đố Si Sol Sol La Sol Fa Sol
Rê Mi Rê Rê Rê Rê Đô Sol
Rê Mi Rê Rê Rê Mi Sol Sì Là
Là Mi Rê Rê Rê Rê Rê Đô Sol Sol
Rê Mi Rê Rê Rê Mi Sol Sì Là
Là Là Rê Rê Đô Sì Sòl Sòl Sì Là

ĐK:

Đố Si Sol Mi Đố Si Sol Mi
Rê Rê Mi Sol Sol La La La Si Si
Đố Si Sol Mi Đố Si Sol Mi
Đô Rê Rê Mi Sol Mi Sol La La La Si Si

Đố Đố Mi Si Si Sol La La La Sol Mi Sol
Đô Rê Mi Rê Rê Đô Rê Mi
Đố Đố Đố Si Sol Sol La La La Đố La Sol
Đô Rê Mi Đô Rê Đô Mi Sol Sòl Sòl Sì Sòl(saoTruc)
a e thư nhe

Leave a Reply