Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Ngày Tết Quê Em

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Ngày Tết Quê Em

Cảm Âm Ngày Tết Quê Em

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

sol2 sol2 sol2 sol2 fa2 sol2 fa2 re2
re2 re2 re2 re2 do2 re2 do2 sib
sol2 sol2 sol2 sol2 fa2 sol2 fa2 re2
re2 re2 do2 sib fa sol

Sol R2 R2 R2 F2 R2 D2 |
Sol D2 D2 D2 R2 D2 D2 |
M Si Si Si Si R2 R2 |
M Si Si Si R2 M2 D2 |
L M2 M2 M2 Sol2 M2 M2 |
Lb R2 R2 R2 M2 Si Si |
M L L L Si Si |

Leave a Reply