Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Nơi Ấy Ngọn Đồi Tình Yêu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Nơi Ấy Ngọn Đồi Tình Yêu

Cảm Âm Nơi Ấy Ngọn Đồi Tình Yêu

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

đ đ r m r đ r
m r đ x đ đ
đ r m l s
s s
đ đ
r m f s m
f m f m f
s l s m s
đk: đ r m s s m s / s l x l s m
m s x đ x đ x đ x l s l x s
m s r đ đ l đ
r đ s m s x l
m f m f m đ l đ đ

Leave a Reply