Cảm Âm Sáo Trúc Cây Đàn Sinh Viên

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
0
116

la si đố đố si sol la la
la si đố đố si sol sol mí
fa’ mí rế mí la
lá són rế són mi
đô3 sí són mí són
la si đố đố si sol la la
la si đố đố si sol sol mí
mí fá rế
rế đố rế mí
lá són rế són mí
đô3 sí són mí són
fa’ són lá
lá son rế đố mí
fa’ fa’ mí rế
rế mí rế la
fa’ mí rế rế mí
mí mí lá són lá són rế mí
lá đô3 sí sí lá són lá lá
fa’ són lá
lá son rế đố mí
fa’ fa’ mí rế
rế mí rế la
fa’ mí rế rế mí
mí mí lá són lá són rế mí
lá đô3 sí sí lá són lá lá
lá đô3 sí si si són sí si

Gửi phản hồi