Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Sông Quê

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Sông Quê

Cảm Âm Sông Quê

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

CÓ MỘT DÒNG SÔNG CHẢY TRÀN TRONG TRÍ NHỚ,LÀNG EM BÊN LỠ LÀNG ANH Ở BÊN BỒI
L Đ’ F Đ S ML Đ S L L , M S S ML M S ML M R
MỖI NGÀY EM QUA BÊN NÀY SÔNG ĐI HỌC,DƯỚI BẾN CON ĐÒ CHỜ TRONG BÓNG MÙ U
L M L SI SI L SI SSI M, M L M R Đ M Đ L SI
NHÁNH MÙ U CON BƯỚM VÀNG QUANH QUẨN,ANH BAO CHIỀU TÀN THƠ THẨN QUA SÔNG
M’ Đ’ R’ R’ M’ L R’ LM’ , R’ Đ’ L L Đ’ M R’Đ’ R’
EM TAN TRƯỜNG VỀ CON ĐÒ LÊN BẾN LỞ ,ÁO LỤA NHƯ MÂY BAY NGƯỢC GIÓ SÔNG CHIỀU
SI SI S S SI M SI SIR’ MR’,SIR’ M SI SI SI M M’ R’Đ’ L
ƠI CON SÔNG QUÊ BAO NĂM ĐÃ LỠ ĐÃ BỒI ,ĐỜI BIỂN DÂU NÊN ANH CŨNG DẠT QUÊ NGƯỜI
R’ R’ Đ’ R’ Đ’ R’ R’ M’ R’Đ’ M, Đ MĐ’ L L L ML ML FM R
CHIỀU NAY BỔNG NHỚ CÂY MÙ U,DÒNG SÔNG IN BÓNG EM CHIỀU THU
Đ R M L FM R M,Đ R M L FM R M
VỀ ĐÂY MỚI BIẾT BÊN SÔNG KHÔNG CÒN BÓNG HÌNH NGÀY XƯA
M L SI M’ R’ R’ SIL M L Đ RM L

Leave a Reply