Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Take me to your heart

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Take me to your heart

Cảm Âm Take me to your heart

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Son son son son la si si, re mi son mi son son son la si son
Son son son son la si si, la la la la si mi la
Son son la si rế, son son la si si
Son son la si rế mí, si la la son si la la

Re mi son mi son son la si la si
Re mi son mi son son son la si la
Re mi son mi son son son la si la si
Re mi son mi son son son la mí rế
Si rế rế rế rế mí són mí, si la la la son si la
Rế rế rế mí són mí si la la son mí rế
Rế mí son mí son mí rế mí si rế
Si la la la la son si la
rế mí són mí són mí rế mí si rế
si si la la si si la si la son

Leave a Reply