Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Tình Ca Du Mục

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...

Tình Ca du mục:
La si đô rê….đô si la đô la……..mi fa sol la..sol fa mi rê
La si đô rê….đô si la đô la……..si si si si fa# sol# la si
điệp khúc:
Đô đô si si la la..la la sol sol fa fa..rê mi fa sol ..la si la sol fa mi
đồ rê mi la sol sol..fa sol la rê dô đô..la si đô mi mi..rê đô si la sol# la
xong thổi lại điệp khúc 3 lần nữa..với tốc độ nhanh dần
kết bài chạy điệp khúc với tốc độ nhanh nhất rồi kết : Mi la

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply